Skip directly to main content

Terms and conditions

If you contribute a resource, it will be moderated before being published online. This could take up to three days. The facilitator may contact you to suggest small changes before publication or may make minor edits which have no substantive effect on the integrity of your resource. 

Before sharing a resource, please ensure the following:

 • Brand names (such as iPod, PowerPoint or Gladwrap) are not to be visible in images or used in audio files. (Use descriptions, such as ‘mp3 player’, ‘online presentation’ or ‘clingfilm’.)
 • You have permission from anyone whose voice or image is used in the resource. (This is because the resource will be publicly available on this website.)  Permission-form-for-using-audio-photo-or-video.doc (This is for a young person but can be adapted if seeking permission from an adult.)
 • Your resource is original. (Make sure you don’t include material that is copyright protected or produced by another person, without seeking permission and acknowledging that person.)
 • Your resource does not contain material that is offensive or defamatory.
 • Your resource doesn’t include information that may compromise the privacy of another person (eg, personal contact details) unless you have their permission.

Please click "Back" in your Internet browser to return to the previous page.

Ngā tikanga me ngā ture

He aratohu hei tuku rauemi ki te Whakawhitiwhitinga Rauemi Kaiako.

Mehemea ka takohatia tētahi rauemi e koe, ka tirohia taua rauemi e tētehi kaitakawaenga ā-hapori i mua i te whakaputanga ki te ipurangi. Tēnā pea ka whakapā atu te kaitakawaenga ki a koe me ngā tūtohu panoni, ngā paku whakatikatika rānei, engari e kore ēnei āhuatanga e takahi i te mana o tāu rauemi.

I mua i te tukunga mai o tāu rauemi, me mātua whakarite ngā āhuatanga e whai ake nei:

 • Kāore e kitea, e whakaahuahia rānei, ngā ingoa waitohu (pērā i te iPod me te PowerPoint) ki ngā whakaahua me ngā kōnae ororonga. (Whakamahia ngā whakaahuahanga pērā me te 'mp3 player', te 'whakaaturanga tuihono' rānei.)
 • Kua whai whakaaetanga koe ki te whakamahi i te reo, i ngā whakaahua rānei o te tangata mō te rauemi. (Nā te mea ka wātea tūmatanuitia te rauemi ki tēnei paetukutuku.)
 • Tukuna iho he puka whakaae hei whakamahi i ngā kōnae ororonga, ngā ataata, ngā whakaahua rānei. He-puka-whakaae.doc (Mā te taitamariki tēnei, engari ka taea te whakarerekē hei whakahāngai atu ki te pakeke.)
 • He taketake tāu rauemi. (Kia kaua koe e whakauru i ngā mea kua mana tāruatia, kua hangaia rānei e tangata kē.)
 • Kāore kau he mea whakaiti, whakaparahako rānei i tō rauemi.
 • Kāore kau he kōrero hei whakamōhio atu i ngā kōrero tūmataiti o tangata kē, mei kore i whakaaetia kētia e rātou.

Kainga