Skip directly to main content

Te whaikōrero a Premier R J Seddon ki a Tūhoe

He tuhinga kōrero tēnei i waenga i a Premier R J Seddon me te iwi o Ngāi Tūhoe i a rātau e haere ana ki te huihui i Pōneke i te tau 1897 mō tētahi o ngā nawe o te iwi nei me te karauna.

E noho ana tēnei rauemi ki te Pātaka Matahiko (R1000333). Mā kōnei ngā kaiwhakaako e uru ki Pātaka Matahiko.

Related resources

He uiuinga i a Premier R J Seddon me ngā māngai ā Tūhoe

He uiuinga tēnei i waenga i a Premier R J Seddon me te iwi o Ngāi Tūhoe i a rātau e haere ana ki te huihui i Pōneke i te tau 1897 mō ētahi o ngā nawe o te iwi nei me te karauna.

View resource

R1000340

See all resources