Skip directly to main content

Te hokona atu o ngā mokotiti i te awa o Waikato

Ko te pepa whai mana ki te whakaae ki te hoko whenua. Kotahi whārangi te roa. I tāhia tēnei pepa whai mana i 18 o ngā rā o Hongongoi i te tau 1853. Kei roto i tēnei pepa whai mana e mau ana te moni i tukuna ai tēnei whenua. Kei roto anō hoki ngā ingoa o ngā koroua nō rātau te whenua, nā rātau anō hoki i hoko.

E noho ana tēnei rauemi ki te Pātaka Matahiko (R1000314). Mā kōnei ngā kaiwhakaako e uru ki Pātaka Matahiko.

Related resources

See all resources