Skip directly to main content

Māori History in the school curriculum: Videos

Videos featuring Piri Sciascia, Pita Sharples, and Deanne Thomas discussing a range of topics such as teaching Māori history, engaging with whānau, hapū, and iwi, and the Treaty of Waitangi in schools.

These materials have been developed to assist teachers to implement Te Takanga o te Wā Māori History in Aotearoa New Zealand: Teaching Guidelines for Years 1-4. However there are also materials appropriate for all other levels, for both Māori medium and English medium.

View the videos here.

Related resources

Hītori Māori - Ngā kōrero o nehe: Ataata

Kua waihangaia tēnei paetukutuku hei āwhina i ngā pouako ki te whakatinana i Te Takanga o te Wā Ngā Hītori Māori Hei Aratohu mā te Pouako Tau 1-4. Engari anō he rauemi kei roto e hāngai ana ki ngā taumata katoa ako.

View resource

Mr P Sharples

See all resources